Výroční zprávy

Zasílání novinek

Reklama

CS2014

2009

SLOVENSKO-ČESKÝ KLUB PLZEŇ

Slovensko český klub Plzeň vznikl v roce 2009 a pokračuje v činnosti Dětského nadačního fondu Plzeň, který pracuje nepřetržitě od roku 1992.  Na základě předcházejících 18-ti letých zkušeností  v spolupráci s Dětským nadačním fondem  v roce 2009  se podílel na přípravě a organizací  19 - tého  ročníku klimatických pobytů pro nemocné děti , které se uskutečnily  ve vysokohorském prostředí Nízkých a Vysokých Tater (Slovenská republika) a také  v přímořském prostředí Jižního Španělska..

Kromě zdravotních, sociálních a kulturních projektů ve prospěch dětí a rodiny se angažuje v otázkách česko-slovenské vzájemnosti a v otázkách rozvoje novodobých česko-slovenských vztahů.  Jednou z hlavních činností nově vzniklého Slovensko-českého klubu Plzeň je  pokračování v provozování Slovenské informační kanceláře v Plzni. Tato kancelář kromě každoročního pořádání Česko-slovenských dnů v Plzni  a řešení praktických otázek česko-slovenské spolupráce v městě Plzni, řeší i otázky integrace dlouhodobě usazených Slováků na území města.Ve spolupráci s orgány města, s organizacemi státní správy a dalšími organizacemi  Slovenská informační kancelář Plzeň  v poslední době stále častěji řeší krizové  otázky Slováků  spojené s ubytováním, ztrátou práce,  poskytuje poradenství při zabezpečení zdravotní a sociální péče, spolupracuje s cizineckou policii při řešení otázek cizineckých a ve spolupráci s Velvyslanectvím SR v ČR a také s  konzulárním  odborem velvyslanectví řeší otázky  konzulární.

Z hlediska naplnění kulturního zázemí  česko-slovenských vztahů Slovenská informační kancelář Plzeň  zorganizovala v roce 2009 již  VI. ročník Česko-Slovenských dní v Plzni, a to ve dnech 22.10. – 28. 10. 2009.     

Informační zázemí  tato kancelář vytváří  na komplexní bázi  a je spojena s 54 informačními místy ve slovenských regionech, se slovenskými zastupitelskými a kulturními orgány, které působí v ČR, ale i s vládními a dalšími slovenskými organizacemi, které působí nejen na území města  Plzně. Činnost Slovenské informační kanceláře v Plzni každoročně zaznamenává rozvoj a i kvantitativní  nárůst. Slovenská informační kancelář pracuje na Slovanské tř. 7, v Plzni a její činnost zabezpečuje jeden pracovník slovenské národnosti , charakterem rovněž cizinec trvale žijící v Plzni , a také další dobrovolníci slovenské a české  národnosti.

SLOVENSKO - ČESKÝ KLUB MÁ  PROGRAMOVÉ PRIORITY :

  • Pořádání Česko-slovenských dnů v Plzni
  • Řešení otázek integrace Slováků v Plzni
  • Provoz Slovenské informační kanceláře v Plzni
  • Organizace pobytů s důrazem na pobyty pro znevýhodněné skupiny osob


ZÁKLADNÍ DATA O KLUBU:

Název: SLOVENSKO-ČESKÝ KLUB PLZEŇ

Forma: občanské sdružení

Sídlo: Slovanská třída 7, 326 00  Plzeň

Telefon: 377 227 143, 724 122 827

Fax: 377 227 143

E-mail: sikp@sochor.cz

Stránka na internetu: www.sochor.cz/sck

IČ: 26570475

Předseda klubu: Ing. Michal Sochor

Místopředsedkyně: PhDr. Ludmila Hánová, Csc.

Hospodářka: Dana Vaníková
Výsledek hospodaření ke stažení zde