O festivalu

Zasílání novinek

Reklama

CS2014

O festivalu

Od roku 2004 každoroční a tradiční akce kulturního, společenského, prezentačního a politického charakteru.  Do Plzně přijíždějí slovenští umělci, herci, hudebníci, tanečníci a ostatní více i méně známí hosté, aby zde prezentovali slovenskou kulturu a také se staly součástí festivalové atmosféry v této překrásné metropoli západních Čech. Cílem festivalu je prohloubit česko-slovenskou vzájemnost, přátelství a spolupráci v nejrůznějších oblastech společenského i hospodářského života. Na jedné straně se prezentují v Plzni Slováci a slovenské regiony a na straně druhé se prezentuje Plzeňský kraj ve slovenských regionech prostřednictvím zúčastněných delegací ze Slovenska a prostřednictvím Slovenské informační kanceláře Plzeň. Navazují se nové kontakty, přátelství a prohlubuje se spolupráce, vzájemná informovanost. Akce si nachází stále více diváků a účastníků a je tedy stále větším kulturním přínosem pro občany města Plzně. 

Setkání politických delegací vytvářejí předpoklady pro spolupráci na bázi regionální politiky a směřují například k uzavření nových partnerských vztahů. V únoru roku 2009 byla uzavřena partnerská smlouva mezi městem Plzeň a městem Žilinou. Jedním z nejdůležitějších cílů je propagovat plzeňskou kulturu na bázi mezinárodního projektu Česko-Slovenské vzájemnosti, významně přispívat k propagaci a posílení vztahů s partnerským městem Žilina.

Přínos Česko-Slovenských dnů v Plzni a přínos uvedených aktivit velice kladně hodnotí jak představitelé města Plzně, tak i představitelé Plzeňského kraje, Velvyslanec Slovenské republiky v ČR, zástupci slovenských regionů a především občané města a podnikatelé. V rámci oficiální návštěvy ČR přijel do Plzně v září 2007 prezident SR dr. Ivan Gašparovič a ve svých projevech opakovaně ocenil mimořádný přínos a výjimečnost těchto aktivit v rámci SR a ČR. Zdůraznil, že plzeňský příklad je jedním z nejlepších přínosů pro rozvoj současné česko-slovenské vzájemnosti a česko-slovenských vztahů a doporučil v této práci pokračovat. Záštitu nad akcí každoročně přebírají: primátor města Plzně, hejtman Plzeňského kraje a velvyslanec Slovenské republiky v České republice. 

Hlavními partnery a spoluorganizátory jsou: Slovensko-český klub Plzeň, Regionální obec Slováků v Plzni, město Plzeň, Plzeňský kraj, Velvyslanectví SR v ČR, Česko-slovenský klub Praha, Slovenský institut Praha, Český rozhlas Plzeň a další. 

Česko-Slovenské dny v Plzni se staly tradičním festivalem, který kraj i metropol prezentuje navenek, obohacuje její kulturní život a zapojuje do těchto aktivit občany města.