O festivalu

Zasílání novinek

Reklama

CS2014

Program

XI. ČESKO-SLOVENSKÉ DNY V PLZNI 2014

1. - 28 . 10. 2014

 

pod záštitou Martina Baxy - primátora města Plzně, Petra Weisse - velvyslance Slovenské republiky v ČR, Václava Šlajse - hejtmana Plzeňského kraje

a Igora Chomy - primátora města Žiliny

 

PROGRAM

1.- 28.10.

SLOVENSKÁ KRESBA

OPEN AIR výstava oceněných slovenských výtvarníků 1996-2014

na Bienále kresby Plzeň (ve spolupráci s Bienále kresby Plzeň)

SMETANOVY SADY PŘED VĚDECKOU KNIHOVNOU

 

6.10. V 18.00 HOD

VERNISÁŽ VÝSTAVY V GALERII ARTAMO

Autor Ivan Mocko (Piešťany)

výstava fotografií za podpory Fotoklubu Plzeň, výstava potrvá do 8.11.

GALERIE ARTAMO V ČELAKOVSKÉHO ULICI

 

6.- 12.10.

DNY SLOVENSKÉ KUCHYNĚ 

THE PUB

 

11.10.
ČESKO-SLOVENSKÉ DNY OPEN AIR

OD 10.00 HOD. 

ROZPRÁVKY JSOU POHÁDKY
Dvojjazyčné česko – slovenské loutkové představení pro nejmenší (Připravilo BONA FIDE v rámci projektu MK ČR a ÚSŽZ)

OD 11.00 HOD.

PLZEŇSKÝ LIDOVÝ SOUBOR MLADINKA 

soubor představí nejen slovenský tanec „Karička“

OD 12.00 HOD. 

ĽUDOVÁ HUDBA VESNA 

Tradiční slovenské písně, folklór

 

OD 14.00 HOD.

KONCERT A29
Žilinská kapela A29 se také inspiruje lidovou hudbou, kterou přetváří velmi osobitě do současné podoby world music

Po celý den na místě pravá slovenská salaš

s nefalšovanými haluškami a poctivé pivo z Plzně...

U FONTÁNY NA CHODSKÉM NÁM.

 

11.10.

OD 16.00 HOD.

VARHANNÍ KONCERT

Varhanní virtuóz Miroslav Píš (Košice)

KOSTEL SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO NA CHODSKÉM NÁM.

 

12.10. od 11.00 hod.

DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ

Děkovnou mši svatou za 10 let Slovenského katolického centra v Plzni celebruje J.M.Dr. Josef šedivý, O.C. - Velmistr a generál řádu křížovníků s červenou hvěz-

dou. Liturgii bude doprovázet sbor ANGELUS

KOSTEL SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO NA CHODSKÉM NÁM.

 

OD 12.00 HOD. 

ĽUDOVÁ HUDBA VESNA 

Tradiční slovenské písně, folklór

Pravá slovenská salaš s nefalšovanými haluškami a poctivé pivo z Plzně...

U FONTÁNY NA CHODSKÉM NÁM.

 

18.10. OD 19.30 HOD.

SPIRITUÁLY

Spirituály promlouvající (nejen) k Čechům

a Slovákům zpívá komorní pěvecký sbor De profundis

KORANDŮV SBOR ČCE NA ANGLICKÉM NÁBŘ.

 

13.- 19.10. 

DNY SLOVENSKÉ KUCHYNĚ RESTAURACE U SALZMANNŮ

 

20.- 26.10. 

DNY SLOVENSKÉ KUCHYNĚ RESTAURACE GONDOLA

 

25.10. 

15.00 - 17.00 HOD.

ČEŠI VS. SLOVÁCI

XII. tradiční bowlingový turnaj

PIVOVAR PURKMISTR

 

28.10. OD 17.00 A 20.00 HOD.

FILM: SLOVENSKO 2.0

„Dvacet let existence Slovenska očima deseti

slovenských filmových tvůrců.” Snímek je mozaikou 10 různých krátkých filmů, které podávají společensko-kritickou a uměleckou

reflexi současné slovenské situace a národních dějin posledního století

 

FILMOVÝ KLUB PLZEŇ, MĚŠŤANSKÁ BESEDA