CS2014

O nás

Slovensko český klub Plzeň vznikl v roce 2009 a pokračuje v činnosti Dětského nadačního fondu Plzeň, který pracuje nepřetržitě od roku 1992. Kromě zdravotních, sociálních a kulturních projektů ve prospěch dětí a rodiny se od roku 1996 angažuje v otázkách česko-slovenské vzájemnosti a v otázkách rozvoje novodobých česko-slovenských vztahů.

Jednou z hlavních činností nově vzniklého Slovensko-českého klubu Plzeň je pokračování v provozování Slovenské informační kanceláře v Plzni. Tato kancelář kromě každoročního pořádání Česko-slovenských dnů v Plzni a řešení praktických otázek česko-slovenské spolupráce v městě Plzni, řeší i otázky integrace dlouhodobě usazených Slováků na území města.

Z hlediska naplnění kulturního zázemí česko-slovenských vztahů Slovensko-český klub Plzeň organizuje každoročně tradiční festival Česko-slovenské dni v Plzni.

Slovensko-český kub trvale spolupracuje s městem Plzeň, s Plzeňským krajem, se státními orgány a s prestižními a renomovanými organizacemi v rámci ČR a také v mezinárodním měřítku. Součinnost s pověřenými orgány Plzeňského kraje v otázkách vytváření Regionálního operačního projektu pro Jihozápad (NUTS II) a účast řídícího managementu na jednotlivých akcích a školeních v oblasti projektů tzv. využití eurofondů pro 2007 - 2013.

V oblasti dobrovolných pracovníků Slovensko-Český klub Plzeň disponuje se stabilním jádrem, ke kterému se přidávají další spolupracovníci a jeho činnost je tedy z tohoto hlediska již stabilizována.