CS2014

Slovenská Informační kancelář

Slovenská informačná kancelária Plzeň vznikla v roce 2004, jako reflexe potřeb slovenské menšiny v Plzni a všeobecného zájmu občanů města Plzně i Plzeňského kraje o krajinu přátel. Tato kancelář, kromě každoročního pořádání Česko-slovenských dnů v Plzni a řešení praktických otázek česko-slovenské spolupráce v městě Plzni, řeší i otázky integrace dlouhodobě žijících Slováků na území města a kraje.

Ve spolupráci s orgány města a kraje, s organizacemi státní správy a samosprávy, s dalšími organizacemi a institucemi řeší Slovenská informační kancelář stále častěji krizové otázky spojené s ubytováním, ztrátou práce, poradenství při zabezpečení zdravotní a sociální péče. Spolupracuje s cizineckou policií při řešení otázek cizineckých a ve spolupráci s Velvyslanectvím SR v ČR a také s konzulárním odborem velvyslanectví řeší otázky konzulární.

Informační zázemí je v kanceláři vytvářeno na komplexní bázi, přičemž spolupracuje s 56 informačními místy ve slovenských regionech, se slovenskými orgány, které působí v ČR, ale i s vládními a nevládními slovenskými organizacemi a institucemi, které působí nejen na území města Plzně, ale také i v Plzeňském kraji.

Slovenská informační kancelář má sídlo na Slovanské tř. 7, v Plzni a její činnost zabezpečuje jeden pracovník slovenské národnosti. Na práci se podílejí také dobrovolníci – Češi i Slováci a každoročně dochází k navýšení objemu aktivit a služeb této kanceláře.