CS2014

Slovenská republika

1. Úrad vlády Slovenskej republiky:

img/urad_vl_sk.gif

Government Office of the Slovak Republic

Adresa:Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovensko
Telefónne číslo: 421 (0) 2 5729 5111
Fax číslo: 421 (0) 2 5249 7595
E-mail: info@vlada.gov.sk, urad@vlada.gov.sk
Webová stránka: http://www.government.gov.sk/
Kontakt: Igor Federič Vedúci úradu
E-mail: igor.federic@vlada.gov.sk

2. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenské republiky:

img/sk_ministerstvo.jpg

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic
Adresa:Hlboká 2, 833 36 Bratislava, Slovensko
Telefónne číslo: 421 (0) 2 5978 1111
Fax číslo: 421 (0) 2 5978 3638-9
E-mail: informacie@mzv.sk
Webová stránka: http://www.foreign.gov.sk
Kontakt: JUDr. Miroslav Lajčák Minister
E-mail: minister@foreign.gov.sk
Kontakt: Ing. MBA Oľga Algayerová Štátna tajomníčka
E-mail: tlac@foreign.gov.sk
Kontakt: Ing. Diana Štrofová Štátna tajomníčka
E-mail: tlac@foreign.gov.sk

3. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe:

 img/statni_sk.png

Pelléova 12, 160 00 Praha 6, Česko
Tel.: 00420 / 233 113 051
Fax: 00420 / 233 113 054
Mobil: 00420 / 607 646 573 - diplomatická služba ( po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a voľna iba v závažných prípadoch, napr. ak ide o ohrozenie života alebo zdravia) - in emergency case only
Email: emb.prague@mzv.sk
Úradné hodiny: Konzulárne oddelenie: pondelok - piatok 8:30 - 12:00 hod.
(zápis detí do pasu 8:30 - 11:00)
http://www.slovakemb.cz/

4. Ministerstvo Kultúry SR:

img/kultura.jpg

Ministerstvo kultúry SR - Kancelária ministra
Ministry of Culture - Cabinet of the Minister
Adresa:Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, Slovensko
Telefónne číslo: 421 (0) 2 2048 2105
Fax číslo: 421 (0) 2 5441 9670
E-mail: km@culture.gov.sk
Webová stránka: http://www.culture.gov.sk/
Zriaďovateľ/vlastník:Ministerstvo kultúry SR
Kontakt: Miriam Grófová Riaditeľka

5. Slovenský inštitút v Prahe:

img/institut_praha.jpg

Slovak Institute in Prague
Adresa:Jilská 450/16, 110 00 Prague, Česká republika
Telefónne číslo: 420 2 2494 8135
Fax číslo: 420 2 2494 9042
E-mail: slovensky_institut@iol.cz
Webová stránka: http://www.slovakemb.cz/SI/
Zriaďovateľ/vlastník:Ministerstvo zahraničných vecí SR - Odbor kultúrnych stykov a krajanov
Kontakt: Vladimír Valovič Riaditeľ

6. Slovenská agentúra pre cestovný ruch:

img/slovensko_neco.jpg

Zastoupení pro Česko republika
Ing. Klára Badinková
Slovenská agentura pro cestovní ruch
Jilská 16
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel./Fax: +420 224 946 082
Mobil: +420 776 7654 77
E-mail: sacrpraha@seznam.cz
www.slovakia.travel, http://new.sacr.sk/

Slovenská republika
Námestie Ľ. Štúra 1, P. O. Box 35
974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421/48/413 61 46
Fax: +421/48/413 61 49
E-mail: sacr@sacr.sk

7. ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA

img/aices.jpg

Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44/55 14 541, Fax: +421/44/55 14 448
E-mail: info@infoslovak.sk
Web: www.infoslovak.sk, www.aices.sk

8. Slovenská informačná kancelária Plzeň

Slovanská třída 7
326 00 Plzeň
tel./fax: 377 227 143
e-mail: sikp@sochor.cz

ŠTÁTNA SPRÁVA

webové adresy:

www.prezident.sk - Kancelária prezidenta SR

www.nrsr.sk - Národná rada SR

www.vlada.gov.sk - Úrad vlády SR