CS2014

Reference

 • Ing. Peter Brňo, velvyslanec Slovenské republiky v ČR
 • Mgr.Viera Viskupová, zástupkyně velvyslance SR v ČR
 • doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., poslankyně Parlamentu České republiky
 • Ing.Pavel Rödl, exprimátor města Plzně
 • Ivan Harman, exprimátor města Žilina
 • Boris Ganděl – bývalý zástupce velvyslance SR v ČR
 • Mgr. Ladislav Ballek - spisovate, bývalý velvyslanec SR v ČR
 • Vladimír Valovič – ředitel Slovenského institutu
 • Vladimír Skalský – předseda Světového sdružení Slováků žijících v Zahraničí
 • PhDr, Radovan Čaplovič – člen rady vlády pro národnostní menšiny ČR
 • Ing. Klára Badinková – zastoupení Slovenské Agentury pro cestovní ruch v Praze